LED نمایشگر دستی با هفت

 

1. عکس ها :


عکس با کیفیت زیاد

 

2. فیلم ها :

          ندارد

 

3. مشخصات :

7 تا LED

میکروی AVR mega8

آی سی Lm7805

برنامه با زبان C

4. توضیحات :

همانطور که می‌بینید، با حرکت دست، نوشته "لاو"  در فضا ایجاد میشود.

این مدار با استفاده از یک میکروکنترلر و هفت لد  استفاده شده در آن، با توجه به متن و موقعیت مکانی مدارلد های خود را روشن و خاموش میکند تا متن مورد نظر دیده شود.

فرض کنید که تمامی لد  ها روشن باشن. در این حالت با حرکت دست در فضا شما یک نوار نورانی به پهنای هفت لد  و طول مسیر حرکت دست مشاهده می‌کردید. حال ما با روشن و خاموش کردن لد  ها در موقعیت مناسب می‌توانیم هر شکل و  طرحی را در فضا ایجاد کنیم!

 

 

.(shabahang3@yahoo.com)