آلبوم تصاویر

تصاویر منتخب اجراهای آسمان نمای شباهنگ

مدارس برگزیده مشهد

 تصاویر منتخب از رصدهای شباهنگ

 

اجرای عینک واقعیت مجازی توسط گروه شباهنگ

 

تصاویر منتخب از اجراهای آسمان نما در جهرم، استان فارس

تصاویر منتخب از اجراهای آسمان نما در تالش، استان گیلان

تصاویر منتخب از اجراهای آسمان نما در صومعه سرا، استان گیلان

 

تصاویر منتخب از برگزاری کارگاه ها و کلاس پزشک کوچک شباهنگ

تصاویر منتخب از برگزاری کلاس های آزمایش های مهیج شباهنگ

تصاویر منتخب از برگزاری کلاس های متنوع آشپزی شباهنگ