کارگاه ها

اسلایم

آموزش ساخت اسلایم مغناطیسی (اسلایم آهن ربایی یا مگنتی)

اسلایم مغناطیسی، عجیب ترین اسلایمی که تا به حال ساخته اید! این اسلایم مانند ماده ای است که از سیاره ی دیگری آمده. رفتار آن واقعا عجیب و غریب است و ما هیجان زده ایم که این اسلایم را به لیست دستورالعمل هایمان در سایت اضافه کنیم.…