دسته‌بندی

آسمان نما

رصدخانه و آسمان نمای نروژ

تاریخچه مجموعه رصدخانه هرستوا در نروژ رصدخانه خورشیدی هرستوا در نروژ به نام Solobservatariet از زمان تکمیل شدن پیش…

خرید گنبدهای آسمان نما

آسمان نماها که به عنوان ابزارهای شبیه سازی برای شبیه سازی و آموزش علوم مختلف به ویژه نجوم به کار می روند، از دو بخش…

آسمان نماهای آینده

آسمان نماها در قلب تغییرات بی سابقه ای قرار دارند که نه تنها تکنولوژی پایه ای که آنها برای ارائه برنامه ها…