دسته‌بندی

نجوم آماتوری

مریخ، زیبا و شگفت انگیز

سیاره بهرام یکی از سوالاتی که ذهن بشر را همواره به خود مشغول داشته این است که آیا موجوداتی غیر از انسان در این…

آسمان نما چیست؟ قسمت اول

از دیرباز تماشای آسمان و ستارگان درخشان در شب برای بشر لذت بخش بوده است. او از آسمان تصورات زیادی داشته و حتی بر…

شهاب سنگ ها

شهاب سنگ چیست؟ چندی پیش در 21 و 22 مرداد ماه، بارش برساووشی را تجربه کردیم. بارشی از آذرگوی های بسیار تماشایی و…

سیاهچاله ها، غول های کیهانی

سیاهچاله ها از تخیل تا واقعیت اگر باورپذیر بودن پدیده ای را بر اساس دیدن و مشاهده فیزیکی آن قرار دهیم، سیاهچاله ها…

آشنایی با صورت های فلکی

صورت های فلکی انسان در گذر زمان از گذشته تا کنون گویی همواره خدا را در دل ستارگان جستجو می کند. راز و رمز کیهان و…