مرور برچسب

آزمایش های مهیج

آزمایش های مهیج

وقتي که پايستگي جرم به اين معني که جرم از بين نمي رود را آموختم، مفهوم جمله ي قرآن که: با مرگ پايان نمي يابيد،…

کلاس پزشک کوچک

می خواهم در آینده پزشک شوم! تقریبا نود درصد کودکان زمانی که درباره شغل آینده شان سوال بپرسید، دوست دارند معلم یا…