مرور برچسب

آسمان نمای متحرک دیجیتال

کلاس خلاقیت

لزوم توجه به خلاقیت ها و استعدادهای کودکان کودکی زمان آغاز تاثیر پذیری است. نقطه ای است که باید بستر آموزش و پرورش…

کلاس نجوم

آشنایی با نجوم، منظومه شمسی، صورت های فلکی، شکل گیری ستارگان، اسرار خورشید، فضا و فضانوردان، جهان های موازی،…