مرور برچسب

آسمان نما

رصدخانه و آسمان نمای نروژ

تاریخچه مجموعه رصدخانه هرستوا در نروژ رصدخانه خورشیدی هرستوا در نروژ به نام Solobservatariet از زمان تکمیل شدن پیش…

آسمان نما یا تئاتر فضایی

تئاتر فضایی از 1920 واژه ” آسمان نما ” و ” تئاتر فضایی “ تصاویر مختلف زیادی را به ذهن بسیاری از افراد القا می…