مرور برچسب

آموزش رباتیک در مدارس

کلاس رباتیک

استقبال روزافزون مدارس و دانش آموزان از علم رباتیک رباتیک به شدت در دنیای رقابتی و رو به پیشرفت و تکنولوژیکی امروز…