مرور برچسب

برگزارری کلاس های رشد و خلاقیت

کلاس خلاقیت

لزوم توجه به خلاقیت ها و استعدادهای کودکان کودکی زمان آغاز تاثیر پذیری است. نقطه ای است که باید بستر آموزش و پرورش…