مرور برچسب

سیاهچاله

سیاهچاله ها، غول های کیهانی

سیاهچاله ها از تخیل تا واقعیت اگر باورپذیر بودن پدیده ای را بر اساس دیدن و مشاهده فیزیکی آن قرار دهیم، سیاهچاله ها…

کوتوله سفید

كوتوله هاي سفيد چگونه تشكيل مي شوند؟ کوتوله سفید، پایان عمر یک ستاره با جرم متوسط یا کم! نحوه پايان زندگي يك…