مرور برچسب

شهاب سنگ ها

شهاب سنگ ها

شهاب سنگ چیست؟ چندی پیش در 21 و 22 مرداد ماه، بارش برساووشی را تجربه کردیم. بارشی از آذرگوی های بسیار تماشایی و…