مرور برچسب

نجوم از گذشته تا به امروز

چگونه علم نجوم به وجود آمد؟

قبل از اختراع تلسکوپ، در قرن هفدهم میلادی، نجوم بر مبنای مشاهده با چشم غیر مسلح پایه گذاری شده بود. در ابتدا مردم…