مرور برچسب

کلاس خلاقیت

آزمایش های مهیج

وقتي که پايستگي جرم به اين معني که جرم از بين نمي رود را آموختم، مفهوم جمله ي قرآن که: با مرگ پايان نمي يابيد،…

کلاس خلاقیت

لزوم توجه به خلاقیت ها و استعدادهای کودکان کودکی زمان آغاز تاثیر پذیری است. نقطه ای است که باید بستر آموزش و پرورش…