مرور برچسب

کلاس رباتیک

کلاس رباتیک

استقبال روزافزون مدارس و دانش آموزان از علم رباتیک رباتیک به شدت در دنیای رقابتی و رو به پیشرفت و تکنولوژیکی امروز…